Aktivitetsfritidsordningen i Os

På AFO får elevane leksehjelp, mat, og dei får bruke Osbadet i følge med kyndig personell.

Les meir

Aktivitetsfritidsordningen i Os

Les meir
AFO Bilde
AFO- Bilde

Aktivitetsfritidsordninga

AFO er eit skulefritidstilbod til elevar ved skulane i Os frå 3.-7. klasse. I aktivitetsdelen av AFO brukar elevane symjehallen mesteparten av tida. Her vil det bli lag til rette for både symjeopplæring, organisert og uorganisert leik i basse

Les meir
AFO- Bilde

Slik er dagen lagt opp

Barna får leksehjelp, matservering, leik og anna aktivitet utanfor symjehallen og bassengtrening kvar dag! Maten er i hovudsak enkel brødmat, varmmat og frukt.

Les meir

Påmelding AFO

Påmeldinga må innehalde namn, klassetrinn, skule, namn/fødselsnummer foresatte, adresse og telefonnummer. Me treng også informasjon om når eleven er ferdig på skulen, kor mange dagar og kva dagar eleven ynskjer tilbodet

Meld på